Žiča

zica

MANASTIR ŽIČA

Manastir Žiča jedinstven je među manastirima u Srbiji. Ovde je prvi srpski arhiepiskop Sveti Sava krunisao svog brata Stefana Nemanjića za prvog srpskog kralja. Čak sedam prestolonaslednika krunisano je u manastiru čija je jarkocrvena fasada rađena po uzoru na svetogorske crkve. U čast svakog krunisanja, na manastiru su otvorena nova vrata zbog čega i danas Žiča nosi nadimak „sedmovratna”. Izgrađena u 13. veku, predstavljala je i središte prve srpske arhiepiskopije nakon što je srpska crkva dobila samostalnost.

U vreme turske vlasti, Žiča je više puta rušena i obnavljana, a današnji izgled duguje opsežnoj restauraciji rađenoj početkom 20. veka. Uticaj romanike ogleda se u dekoraciji portala i prepletima na prozorima, kao i na karakterističnim frizovima arkada.

U znatno oštećenom freskoslikarstvu razlikuju se tri hronološke stilske celine. Najznačajnije među njima su freske nastale između 1309. i 1316. godine koje su oslikali vešti majstori slikarske radionice kralja Milutina.