Obedska bara

obedska bara shutterstock_296436851

MOČVARE
RAMSARSKA PODRUČJA

Obedska bara nalazi se u aluvijalnoj ravni reke Save u južnom Sremu. Ovaj poznati rezervat prirode nalazi se i u neposrednoj blizini Beograda. Predstavlja najveće poplavno područje u Srbiji. Obedska bara jedno je od najstarijih zaštićenih prirodnih dobara u svetu, a prva administrativna zaštita datira još iz 1874.

Obedska bara je jedno od najbogatijih i najočuvanijih staništa živog sveta u Panonskom basenu. Veliko bogatstvo vrsta i raznovrsnost ekosistema predstavljaju osnove vrednosti Obedske bare. Ovde je stanište preko 30 vodenih, močvarnih, šumskih i livadskih biljnih zajednica.

Registrovano je 180 vrsta gljiva, 50 vrsta mahovina, 500 vrsta viših biljaka, 200 vrsta zooplanktona, 222 vrsta ptica, 50 vrsta sisara, 13 vrsta vodozemaca, 11 vrsta gmizavaca i 16 vrsta riba. U novije vreme na Obedskoj bari izvršeno je i vraćanje evropskog dabra u njegovo prirodno stanište.Raznovrsnost i bogatstvo ekosistema Obedske bare uslovljene su specifičnim mikroreljefom i sezonskim procesima, kao što su plavljenja rezervata, a od čega zavisi opstanak autohtonih zajednica. U savremeno doba mnoge prirodne vrednosti su sačuvane, ali je Obedska bara sve više ugrožena smanjenjem vegetacije, poremećajem vodnog režima i čovekovim delovanjem.

Krajem 19. i početkom 20. veka bilo je “zlatno doba” Obedske bare. Tada se u kolonijama čaplji i kormorana gnezdilo preko 15.000 parova, što je najveći broj ikad zabeležen u istoriji Srbije. Danas kolonija 7 vrsta čaplji i kormorana ne prelazi 600 parova. Na prostoru rezervata Obedske bare nalazi se crkva Majke Angeline i stari grad Kupinik.

obedska bara shutterstock_1317299663