Manastir Manasija

Pedja-Despotović-Manastir-Manasija

Foto: Peđa Despotović

Kad se uželite
netaknute prirode

Izgrađen pored rečice Resave, manastir Manasija jedan je od poslednjih spomenika srpske srednjevekovne kulture. Podigao ga je srpski despot Stefan Lazarević u 15. veku. Kako bi zaštitio Manasiju od Turaka, oko manastira je sagradio velelepno utvpđenje sa jedanaest kula i rovom – što je predstavljalo vrhunac odbrambene arhitekture tog vremena.
Unutar manastira radila je i čuvena Resavska prepisivačka škola u kojoj su prepisivane crkvene knjige.
Manasijske freske su među najlepšim freskama moravske škole, a posebno se ističu prikazi ktitora manastira kao i monumentalno slikani sveti ratnici.

TO Srbije https://www.srbija.travel/sr/vidi-srbiju/kultura/srednjovekovni-manastiri/moravski-manastiri
Manastir Manasija http://manasija.rs/