Koviljsko-petrovaradinski rit

Novi Sad 10.05.2019 Domace zivotinje u koviljskom ritu Kovilj zivotinje rit krave konji foto Nenad Mihajlovic

Foto: Nenad Mihajlović

MOČVARE
RAMSARSKA PODRUČJA

Nalazi se u jugoistočnom delu Bačke. Pruža se levom i desnom obalom aluvijalne ravni srednjeg toka Dunava kroz Srbiju, dužine 20 km, nizvodno od Novog Sada, a pored Kovilja i Petrovaradina, po kojima je dobio ime. Pored Apatinskog, predstavlja jedini ritski kompleks, ostatak nekadašnjih velikih, gustih, bujnih i skoro neprohodnih ritova.

Osnovne karakteristike koje čine da ovaj prostor ima posebnu prirodnu vrednosti su:

Očuvanost i raznovrsnost izvornih orografskih i hidrografskih oblika ritova, kao što su ostrva, ade, rukavci, meandri, mrtvaje.

Očuvanost i bujnost izvornih biljnih zajednica ritova (ritske šume ispresecane barama, močvarama, livadama i tršćacima).

Kad se uželite
netaknute prirode

Raznovrsnost i bogatstvo faune, naročito ptica močvarica (170 vrsta ptica) i riba (46 evidentiranih vrsta, a ovde je prirodno mrestilište za štuku, šarana i kečigu.)

Prirodnu potencijalnu vegetaciju predstavljaju hidrološki uslovljene šume vrba (bademasta vrba i bela vrba) i topola (bela i crna topola).

Posebnu vrednost predstavlja prisustvo retkih i ugroženih biljnih vrsta, kao što su beli i žuti lokvanj, plava lincura, rebratica, vodeni orašak, četvorolisna detelina, močvarni kaćunak.

Šume karakteriše prisustvo retkih i proređenih životinjskih vrsta, kao što su orao belorepan, divlja mačka i vidra.

Novi Sad 31.05.2016 Koviljski rit rezervat prirode lokvanji foto Nenad MIhajlovic

Foto: Nenad Mihajlović

Novi Sad 10.05.2019 Domace zivotinje u koviljskom ritu Kovilj zivotinje rit krave konji foto Nenad Mihajlovic

Foto: Nenad Mihajlović