Gradac

1280px-Manastir_Gradac_-_Pogled_sa_uzvisenja
Misa.stefanovic.07, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

GRADAC

U želji da sjedini zapadnu kulturu svog rodnog kraja s kulturom svog supruga srpskog kralja Uroša I, kraljica Jelena Anžujska izgradila je Gradac, manastir u kome je i sahranjena 1314. godine. Manastir je izgrađen u 13. veku i predstavlja jedinstven primer pozne romaničke arhitekture u Srbiji.

Kompleksom dominira raskošna Bogorodičina crkva rađena u raškom stilu, s elementima romanike i gotike koji su vidljivi u dekoraciji prozora, u izradi arkada i krovnih venaca.

U okviru manastira nalazi se i hram Sv. Nikole, koji pripada tipu katoličke propovedničke crkve. Pretpostavlja se da su ovde služene liturgije za graditelje katoličke veroispovesti koji su zidali Bogorodičinu crkvu.