Gornje Podunavlje

Novi Sad, 20. septembra 2018.- Bajski kanal je kanal koji se nalazi u madjarskom i vojvodjanskom delu Backe. Bajski kanal kod nas tece pored Backog Brega i Koluta sve do Bezdana, gde se uliva u Veliki backi kanal (Kisov kanal). Obale su uglavnom obrasle trskom, dok priobalni deo krase lokvanji koji pruzaju skloniste skoro svim ribljim vrstama. Proglasen je kao deo specijalnog rezervata  prirode
Foto: Jaroslav Pap

MOČVARE
RAMSARSKA PODRUČJA

Na krajnjem severozapadu Bačke nalazi se prostrano ritsko-močvarno područje koje karakteriše ravan i blago ustalasan reljef sa meandrima, rukavcima, starim rečnim tokovima i kompleksima ritskih šuma ispresecanih barama, močvarama…

Gornje Podunavlje je značajan centar biološke raznovrsnosti. Vegetaciju gradi 5 zeljastih, šumskih i žbunastih biljnih zajednica, kao i preko 1000 biljnih vrsta, među kojima se nalaze i ugrožene vrste u Srbiji: rebratica, borak i zmijski ljutić. Na ovim prostorima razvijene su brojne zajednice šuma: od vodenih, močvarnih, livadskih, ritskih i plavnih šuma do suvih šuma hrasta lužnjaka, jasena i topola u čijim visokim krošnjama svijaju gnezda orao belorepan i druge ptice grabljivice.

Na vodenoj površini u proleće lelujaju beli cvetovi vodenog grpka, procvetaju lopoci i lokvanji, a leti se najveći deo vodenih površina prekrije žutim prekrivačem plavuna. Na višim terenima prostiru se trska, oblić i šaš, gusto i visoko rastinje, koje pruža odličan zaklon pticama i drugim životinjama.

Te površine mestimično presecaju grede sa gustim, neprohodnim žbunjem, starim vrbama u čijim dupljama su skloništa kunama, divljim mačkama, sovama i dr. Ovde živi 60 vrsta leptira, 55 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, 9 vrsta gmizavaca, 230 vrsta ptica, 51 vrsta sisara.

Područje šireg područja uz Dunav značajno je prirodno mrestilište riba, kao što su šaran, štuka, jaz, linjak, deverika, som, smuđ i dr. Zbog retkosti i ugroženosti 16 vrsta riba nalazi se na Crvenoj listi zaštite, a šest vrsta su prirodne retkosti: gavčica, banatska krkuša, cikov, balavac, veliki i mali vretenar.

Sombor, 10. septembra 2017. -  Specijalni rezervat prirode
Foto: Jaroslav Pap
Novi Sad, 20. septembra 2018.- Bajski kanal je kanal koji se nalazi u madjarskom i vojvodjanskom delu Backe. Bajski kanal kod nas tece pored Backog Brega i Koluta sve do Bezdana, gde se uliva u Veliki backi kanal (Kisov kanal). Obale su uglavnom obrasle trskom, dok priobalni deo krase lokvanji koji pruzaju skloniste skoro svim ribljim vrstama. Proglasen je kao deo specijalnog rezervata  prirode
Foto: Jaroslav Pap

Nakon nestanka ogromnih močvarnih prostranstava u Panonskoj niziji, Gornje Podunavlje jedno je od poslednjih mesta gnežđenja i okupljanja velikog broja ptica: orla belorepana, crne rode, divlje patke, divlje guske, velikog vranca, nekoliko vrsta čaplji, galebova, vodomara i dr.

Impresivno deluju kolonije čaplji kod Bezdana, kada se u vreme gnežđenja okupi nekoliko stotina do nekoliko hiljada ptica. Takođe, ovo područje nalazi se na migratornom pravcu mnogih vrsta ptica.

Ovde je i najveće stanište ritskog jelena u Srbiji, autohtone vrste i divlje svinje. Od ostalih životinja treba istaći srnu, lisicu, divlju mačku, kunu belicu, kunu zlaticu, lasicu, a ponekad se može videti i vidra, zaštićena retka vrsta u Srbiji.

Uz blizinu reke Dunav i gradova Sombora i Apatina, Gornje Podunavlje svojim prirodnim i estetskim vrednostima, mogućnostima za lov, ribolov i drugim sportsko-rekreativnim aktivnostima na vodi pruža mogućnost za razvoj sportsko-rekreativnog, izletničkog, ekološkog i drugih vidova održivog turizma.

Sombor, 10. septembra 2017. -  Specijalni rezervat prirode
Foto: Jaroslav Pap
Novi Sad, 20. septembra 2018.- Bajski kanal je kanal koji se nalazi u madjarskom i vojvodjanskom delu Backe. Bajski kanal kod nas tece pored Backog Brega i Koluta sve do Bezdana, gde se uliva u Veliki backi kanal (Kisov kanal). Obale su uglavnom obrasle trskom, dok priobalni deo krase lokvanji koji pruzaju skloniste skoro svim ribljim vrstama. Proglasen je kao deo specijalnog rezervata  prirode
Foto: Jaroslav Pap