Fruškogorski manastiri

Fruška_gora_-_Manastir_Grgeteg_1

Foto: Goonie Bagheera, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Kad se uželite
netaknute prirode

Na obroncima Fruške gore nalazi se čak 17 srednjevekovnih manastira. Ova planina postala je mesto srpskog kulturnog preporoda kada je pod pritiskom turskih osvajanja, sedište duhovnog života pomereno na sever – u tadašnju Austrougarsku.

Manastiri na Fruškoj gori građeni su u jedinstvenom stilu srpskog baroka koji je kombinovao nasleđe nemanjićke epohe i zapadnoevropskih uticaja. Širom Fruške gore podizani su manastiri opremljeni visokim i raskošnim zvonicima i bogato izrezbarenim baroknim ikonostasima.

Među njima najpoznatiji su manastiri Jazak, Grgeteg, Velika Remeta, Novo Hopovo, Vrdnik, Šišatovac, Beočin. Neki od njih pažnju privlače svojim slikarstvom, kao na primer freske cenjenog srpskog slikara Uroš Predić ili time što su njima sahranjene važne ličnosti srpske istorije. Tako na primer u Krušedolu su sahranjeni kralj Milan Obrenović i kneginja Ljubica Obrenović.

https://www.serbia.travel/vidi-srbiju/kultura/srednjovekovni-manastiri/fruskogorski-manastiri

http://www.pzzzsk.rs/fruskogorski-manastiri/fruskogorski-manastiri.html