Vlasina

Kad se uželite netaknute prirode Vlasina je visoravan na oko 1265 m nadmorske visine, na jugoistoku Srbije, okružena planinama Gramada, Vardenik i Čemernik. Nalazi se na 320 km od Beograda, a od Surdulice je udaljena 20 km i u blizini je granice sa Bugarskom. Zbog prirodnih lepota i bogatstva biljnog i životinjskog sveta, proglašena je […]

Peštersko polje

Foto: Mitar Mitrović Kad se uželite netaknute prirode Smešteno je na Pešterskoj visoravni, na nadmorskoj visini od 1150 m i najveće je kraško polje u Srbiji i najviše na Balkanu. Područje odlikuje umereno-kontinentalna klima sa elementima planinske klime, po čemu je jedinstveno na Balkanu. Ovde je zimi najhladnija oblast u Srbiji sa temperaturama koje se […]

Ludaško jezero

Kad se uželite netaknute prirode Ludaš, površine 387 ha i dužina 4 km, drugo je najveće jezero Severne Bačke. Jezersko okno nastalo je pre oko milion godina, tako što ga je izdubio vetar, a sprečio je i dalje oticanje vode, zaustavljajući je među peščanim dinama. Negdašnju lepotu obalskog rastinja čuva ušće Kireša, gde šaševi obrubljuju […]

Labudovo okno

Foto: Jaroslav Pap Kad se uželite netaknute prirode Labudovo okno nalazi se u jugoistočnom Banatu. Vodena staništa čine stalni rečni tokovi, rečni plićaci, poplavne šume i slatkovodne močvare, pa se na Labudovom oknu smenjuju različite biljne zajednice, od vodenih i močvarnih, do vlažnih livada (gorocvet, glavoč, žuti luk, pečurka) i stepskih pašnjaka. Labudovo okno je […]

Obedska bara

MOČVARE RAMSARSKA PODRUČJA Obedska bara nalazi se u aluvijalnoj ravni reke Save u južnom Sremu. Ovaj poznati rezervat prirode nalazi se i u neposrednoj blizini Beograda. Predstavlja najveće poplavno područje u Srbiji. Obedska bara jedno je od najstarijih zaštićenih prirodnih dobara u svetu, a prva administrativna zaštita datira još iz 1874. Obedska bara je jedno […]

Zasavica

Foto: Emil Conkic Kad se uželite netaknute prirode Specijalni rezervat prirode Zasavica nalazi se na području južne Vojvodine, odnosno severne Mačve, istočno od reke Drine i južno od reke Save, na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Bogatić. Prostorom dominira rečni biotop, koga čini rečica Zasavica u dužini od 33,1 km. U ekološkom nizu smenjuju se […]

Koviljsko-petrovaradinski rit

Foto: Nenad Mihajlović MOČVARE RAMSARSKA PODRUČJA Nalazi se u jugoistočnom delu Bačke. Pruža se levom i desnom obalom aluvijalne ravni srednjeg toka Dunava kroz Srbiju, dužine 20 km, nizvodno od Novog Sada, a pored Kovilja i Petrovaradina, po kojima je dobio ime. Pored Apatinskog, predstavlja jedini ritski kompleks, ostatak nekadašnjih velikih, gustih, bujnih i skoro […]

Stari Begej – Carska bara

MOČVARE RAMSARSKA PODRUČJA Carska bara, prostrano i čisto, plavo ogledalo ukrašeno zbijenim trakama trske i ševara, stepa i vrbaka, leži između tri grada: Beograda, Novog Sada i Zrenjanina. Do nje se može doći kada se na 17 km iz Zrenjanina prema Beogradu skrene desno preko Begeja. Karakteriše je gusto izatkan ćilim reka, kanala, jezera i […]

Gornje Podunavlje

Na krajnjem severozapadu Bačke nalazi se prostrano ritsko-močvarno područje koje karakteriše ravan i blago ustalasan reljef sa meandrima, rukavcima

Slano Kopovo

Foto: Nenad Mihajlović MOČVARE RAMSARSKA PODRUČJA Severoistočno od Novog Bečeja i reke Tise skriva se jedna od poslednjih očuvanih bara na slatinama u Srbiji. Ovakvim staništima u svetu preti potpuno nestajanje, pa je samim time Slano Kopovo naše neprocenjivo nacionalno blago koje moramo posebno čuvati. Ako se ikad budete zatekli u Slanom Kopovu, nemojte da […]