Altun Alem džamija, Novi Pazar

Oksana-Skendžić--Altun-Alem-džamija

Foto: Oksana Skendžić

ALTUN ALEM DŽAMIJA

Jedna od najstarijih i najlepših džamija na Balkanu, nalazi se u Prvomajskoj ulici, u Staroj čaršiji. Sagrađena je sredinom XVI veka, a kao njen graditelj pominje se Muslihedin Abdul Gani, poznat i kao Mujezin hodža Al Medini.  On je bio vrlo obrazovan i učen čovek što potvrđuje njegovo zvanje mevlana. Ovo zvanje imali su samo veoma istaknuti islamski učenjaci  i filozofi. Pored toga bio je i veoma bogat. U vakufnami iz 1550.g. navedeni su ovi Muslihedin- efendijini objekti u Novom Pazaru: džamija ( Altun-alem), mekteb u dvorištu džamije, tri kuće za stanovanje imama, han, šest dućana pored hamama, šest kožarskih dućana,sedam mlinova pored mosta ( jedan od njih je bio sa pet vitlova).

Uobičajeno je bilo da se oko lepih, sakralnih objekata, ispredaju legende pa tako i za Altun-alem džamiju postoji legenda.

TO Novi Pazar http://tonp.rs/stara-carsija/